O mnie


 

Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W 2004 roku uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego nadane przez Ministra Sprawiedliwości, a od 2005 roku prowadzę własne biuro tłumaczeń.

 

Numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: TP/3104/05

award-solid50

USŁUGI


 

- tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów z języka angielskiego oraz na
język angielski (dyplomy, świadectwa, akty stanu cywilnego, dokumenty
dot. zatrudnienia, zaświadczenia, umowy, certyfikaty)

- tłumaczenia ustne przy zawieraniu aktów notarialnych

- tłumaczenia urzędowe (np. Urząd Stanu Cywilnego, Wydział
ds. Cudzoziemców)

- dokumentacja spółek (sprawozdania, bilanse, KRS, umowy)

- tłumaczenia ustne i pisemne o tematyce prawnej, ekonomicznej
i handlowej, negocjacje, oferty, dokumentacja przetargowa

- inne…

CENNIK


Ceny tłumaczeń są ustalane indywidualnie. Dla stałych klientów oferujemy korzystne rabaty.

KONTAKT


info@angielski.poznan.pl
ul. Saperska 26/3
61-493 Poznań

tel. +48 607 362 114

affiliatetheme-brands80