Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości: TP/3104/05

info@angielski.poznan.pl
tel. kom. +48 607 362 114
61-493 Poznań
ul. Saperska 26/3
 • tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów z języka angielskiego oraz na
  język angielski (dyplomy, świadectwa, akty stanu cywilnego, dokumenty
  dot. zatrudnienia, zaświadczenia, umowy, certyfikaty)
 • tłumaczenia ustne przy zawieraniu aktów notarialnych
 • tłumaczenia urzędowe (np. Urząd Stanu Cywilnego, Wydział
  ds. Cudzoziemców)
 • dokumentacja spółek (sprawozdania, bilanse, KRS, umowy)
 • tłumaczenia ustne i pisemne o tematyce prawnej, ekonomicznej
  i handlowej, negocjacje, oferty, dokumentacja przetargowa
 • inne…
Warsztat tłumacza: SDL Trados